Náš příběh

FARMA V TĚMICÍCH

Hospodaříme na rozhraní Zlínského a Jihomoravského kraje na 2 400 hektarech orné půdy. Zabýváme
se pěstováním tradičních plodin - pšenice, ječmene, kukuřice a krmných plodin pro vlastní potřebu v živočišné výrobě. Chováme v průměru 300 dojnic a naše mléčná výroba překračuje 3 mil. litrů mléka za rok. Máme také šlechtitelský chov prasat s roční produkcí  14 000 selat.


Vlastní i svěřenou půdu obhospodařujeme dlouhodobě a proto víme, že je nutný čas ke zlepšení způsobu hospodaření. Naším cílem je přechod na šetrné využívání zemědělské půdy dle individuálních potřeb jednotlivých částí pozemků a individuálních potřeb pěstovaných plodin.

Od roku 2022 zavádíme nové technologie a systémy pro udržitelné, regenerativní a ekologické hospodaření (ERP systém, docházkový systém, telematický systém, systém pro přesnou aplikaci osiv, hnojiv a pesticidů, systém pro zlepšení reprodukčních ukazatelů stáda aj.).