NAŠE PRODUKTY

Zemědělské plodiny

Hospodaříme na 2 417 ha zemědělské půdy. Zaměřujeme se především na pěstování tradičních plodin - pšenice, ječmen, kukuřice a krmné plodiny pro vlastní potřebu v živočišné výrobě.

Mléko

Na farmě v Domaníně chováme v průměru 300 dojnic a naše mléčná výroba překračuje 3 mil. litrů mléka za rok.

Maso

Na farmách v Žeravicích a Moravském Písku máme šlechtitelský chov prasat s roční produkcí 14 000 selat.